LOGO INSTYTUTpNG

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

 

 


 

Powiślańska Szkoła Wyższa, w zeszły piątek 22.10.2010 r. była organizatorem I Międzynarodowej Konferencji „Oblicza dobrobytu”. Konferencja, organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Aktywne Społeczeństwo”, finansowana ze środków Urzędu Miasta w Kwidzynie, w ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, odbyła się z w ramach projektu SENIORALIA 2010.

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek województwa pomorskiego, zaś patronaty medialne Radio Gdańsk oraz Gazeta Wyborcza.

Prelegentami byli wybitni naukowcy z czołowych Uczelni naszego kraju, między innymi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego ale też z Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Pomorskiej ze Słupska oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.
„Konferencja otwiera publiczna debatę na bardzo ważny temat, jakim jest dobrobyt społeczny, mówi prof. dr hab. Krystyna Strzała, członek Rady programowej konferencji, bardzo trudno jest wyrazić liczbowo dobrobyt społeczny, co budzi wiele pytań i kontrowersji, dlatego potrzebna jest dyskusja w szerokim gronie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, co zapoczątkowała ta konferencja, skupiając przedstawicieli nauk medycznych i ekonomistów.”


Oblicza dobrobytu1

Prof. dr hab. Krystyna Strzała, Vice-Marszałek woj. pomorskiego Leszek Czarnobaj, prof. dr hab. Stefan Angielski podczas dyskusji panelowej

Oblicza dobrobytu 1 1

Referat studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej pod opieką dr Beaty Pawłowskiej podczas Sesji Plakatowej

 

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian