LOGO INSTYTUTpNG

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

 

Konferencja na Facebooku


 

“Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy”- Albert Einstein

Pani Profesor zw. dr hab. dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu Katarzyna Sygit, Prorektor ds. Nauki Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, zaszczyci nas swoim wykładem na Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się dnia 📅 15-16 maja br., pod tytułem " Porady dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowymi w dobie pandemii koronowirusa COVID-19".

Jesteśmy dumni, że możemy gościć tak znakomitego naukowca, jakim jest Pani Profesor ‼

Zapraszamy Państwa na Konferencje❗

👉 Link do strony konferencji: https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php
👉 Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/894669091266857

Informacje nt. Prof. zw. dr hab. Katarzyny Sygit znajdą Państwo pod adresem:
https://akademia.kalisz.pl

182389327 157381423057046 826090064144239829 n

 

Dr Ewa Zabul - specjalista anestezjolog, Dyrektor ds. Medycznych EMC Szpitale, Szpital Zdrowie w Kwidzynie, Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zdrowie w Kwidzynie wystąpi z bardzo ciekawym wykładem pt. "Współpraca instytucji ochrony zdrowia w procesie leczniczym pacjentów covidowych - studium przypadku".

Pani Doktor Ewa Zabul kieruje oddziałem, na którym leczeni są pacjenci w stanach zagrażających życiu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach‼️

👉 Link do konferencji:
👉 Link do wydarzenia FB: https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php
🌐 https://www.facebook.com/events/894669091266857
🌐 https://www.facebook.com/events/2867149936907191

ℹ️ https://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/kwidzyn-szpital-zdrowie/oddzialy/oddzial-anestezjologii-i-intensywnej-terapii

#mojapsw #MiędzynarodowaKonferencjaNaukowa #specjalistaanestezjolog

183323638 158143182980870 5666022377998679475 n

Szanowni Państwo,

Wspaniały człowiek, prawnik i administratywista, Pan Minister Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta zaszczyci nas swoją obecnością na Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Powiślańską Szkołę Wyższą dnia 📅 15-16 maja br.

Pan Minister przedstawi referat na temat „Sytuacji pacjenta w obliczu pandemii”.

Pan Minister Grzegorz Błażewicz od 2004 r. związany z administracją publiczną. Doświadczenie zdobywał w obszarze orzecznictwa administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, kontroli i nadzoru.

Obecnie Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta sprawuje funkcję Kierownika Zespołu do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz zasiada w Radzie Przejrzystości (organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych).

Już dzisiaj zapraszamy do wysłuchania wykładu Rzecznika Praw Pacjenta oraz wzięcia udziału w obradach ‼️

👉 Link do konferencji: https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php
👉 Link do wydarzenia FB: https://www.facebook.com/events/894669091266857

🌐 Źródło: Grzegorz Błażewicz - Rzecznik Praw Pacjenta - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
#mojapsw #MiędzynarodowaKonferencja #RzecznikPrawPacjenta

182721077 158134989648356 2171480002782971872 n

 

Konferencja już tuż tuż...

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Serdecznie zapraszamy na wykład Pana Doktora Tadeusza Jędrzejczyka, Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pan Dyrektor zajmuje się na co dzień nadzorem oraz oceną działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Monitoruje realizację zadań i programów z zakresu ochrony zdrowia, będących zadaniami województwa. Realizuje zadania w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia. Współpracuje z NFZ w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. Departament Zdrowia kierowany przez naszego Szanownego Prelegenta prowadzi sprawy związane ze stażami podyplomowymi lekarzy medycyny i dentystów. Zajmuje się także sprawami związanymi z powoływaniem i odwoływaniem członków rad społecznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jest odpowiedzialny za opracowanie strategii województwa w zakresie ochrony zdrowia.

Wykład Pana Dyrektora w ramach Konferencji w dniach 📅15-16 maja br., będzie dotyczył zabezpieczenia leczenia szpitalnego do akcji szczepień oraz udziału samorządu regionalnego w organizacji świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii na tle kompetencji i działań innych organizacji sektora publicznego.

Serdecznie zapraszamy ‼
👉 Link do strony konferencji: https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php
👉 Link do wydarzenia FB - https://www.facebook.com/events/894669091266857
👉 Link do Departamentu Zdrowia UM Województwa Pomorskiego: https://pomorskie.eu/departamenty/departament-zdrowia/

#mojapsw #MiędzynarodowaKonferencjaNaukowa #koronawirus

 

183431693 158084492986739 8591647681362809360 n

Drodzy Państwo,
Miło nam powiadomić, że dzięki współpracy naszej Uczelni z Klastrem MedSilesia - Patronem merytorycznym naszej Konferencji - będziemy mieli okazję gościć w ramach obrad konferencyjnych wybitnego naukowca ‼ Pana Profesora dr hab. Zbigniewa Nawrata‼
Pan Profesor sprawuje funkcję Dyrektora Kreatywnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi oraz jest wykładowcą w Katedrze Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotyki Medycznej, jak redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports ‼

UWAGA ‼
Pan Profesor jest konstruktorem robota kardiochirurgicznego Robin Heart - pierwszego w Polsce i Europie robota do operacji na sercu ‼

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana dr hab. Zbigniewa Nawrata na temat „ Czego nauczył nas wirus w realizacji usług medycznych, czyli o nowych technologiach i robotach co przychodzą z pomocą”.

👉 Link do konferencji: https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php
👉 Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/894669091266857
👉 Link do fundacji: https://www.facebook.com/FundacjaRozwojuKardiochirurgii/lub https://frk.pl/

▪Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: https://sum.edu.pl/
▪Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej: http://medicalrobots.eu/
▪BioMedTech Silesia: http://biomedtech.eu/

Zapraszamy również do obejrzenia i wysłuchania opowieści o robotach medycznych: https://www.youtube.com/watch?v=AuqMiJOaO5Q

182240769 157450813050107 7794356310678022648 n