LOGO INSTYTUTpNG

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

 

 


 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

 

prof. zw. dr hab. Krystyna Strzała, JM Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej

 

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, JM Rektor Ateneum Wyższej Szkoły w Gdańsku

 

prof. dr hab. Adam Nogalski, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

 

dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz, Powiślańska Szkoła Wyższa, Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii  

Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.

 

 dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim

 

dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

dr hab. Artur Ziółkowski, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Departamentu Zdrowia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

dr nauk medycznych i nauk o zdrowiu Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i

Intensywnej Opieki, Redaktor Naczelny „Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece”, Uniwersyteckie

Centrum Kliniczne, Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

dr Mariusz Brodnicki, Uniwersytet Gdański, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

dr Marzena Barton, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

 

dr Marta Bednarek, Uniwersytet Gdański, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

dr Beata Pawłowska, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

dr Krystyna Ziółkowska, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

dr n. pr. Agnieszka Grygier, Kierownik Instytutu Naukowo-Rozwojowego, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

Lina Garšvė, Assoc. Prof. Dr., Šiauliai State College, Litwa

 

Edmira Cakrani, Ph.D., Head of Business Administration Department, Canadian Institute of Technology (CIT), Albania

 

Blendi Shima, Ph.D., Head of Business Administration and IT Department (CIT), Canadian Institute of Technology (CIT),

Albania

 

Jona Puci, Ph.D., Head of Research Center, (CIT), Canadian Institute of Technology (CIT), Albania

 

Ph.D. Eda Ribarić Ćućković, Ph.D., Vice Dean for International Cooperation, Polytechnic of Rijeka, Chorwacja

 

Ph.D. Ljerka Tomljenovič, Ph.D., Vice Dean for Academic Affairs, Polytechnic of Rijeka, Chorwacja

 

João Gregório, University Nova de Lisboa, International Public Health and Biostatistic, Portugalia, Research Assistant