LOGO INSTYTUTpNG

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

 

 


 

Aby zgłosić swój udział w  Międzynarodowej Konferencji Naukowej lub

 II Międzynarodowej Konferencji Studenckiej

 1. pt. „ Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 ”
 2. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie napisu:
 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
 4. Po kliknięciu zostaniecie Państwo automatycznie przekierowani na stronę formularza.

  W Konferencjach można wziąć udział jako prelegent lub słuchacz – obie opcje dostępne w formularzu zgłoszeniowym.

 5. UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.

  Opłacie podlega jedynie przekazanie artykułu do publikacji.

 6. OSOBY ZWOLNIONE Z UISZCZENIA KOSZTÓW OPŁATY PUBLIKACYJNEJ:

  1.  1.  Student Powiślańskiej Szkoły Wyższej
  2.  2.  Student - dotyczy każdego studenta z kraju i zagranicy
  3.  3.  Uczeń – dotyczy każdego ucznia z kraju i zagranicy
  4.  4.  Nauczyciel - dotyczy każdego nauczyciela z kraju i zagranicy
  5.  5.  Pracownik Powiślańskiej Szkoły Wyższej – dotyczy każdego pracownika bez względu na formę zatrudnienia
  6.  6. Partner Powiślańskiej Szkoły wyższej w ramach współpracy instytucjonalnej – sprawdź:
  7.  7. Członek Senatu PSW
  8.  8. Członek Rady pracodawców PSW – sprawdź:

       https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/psw-w-kwidzynie/rada-pracodawcow-psw/1811-rada-pracodawcow.html

  9. 9. Przedstawiciel Patrona Konferencji
  10. 10. Osoba zwolniona decyzją organizatora
  11.