WAŻNE TERMINY:

15 marca 2019 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

30 marca 2019 r.

ZGŁOSZENIE REFERATU

30 marca 2019 r.

UISZCZENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ

30 kwietnia 2019 r.

PRZESŁANIE TEKSTU REFERATU DO PUBLIKACJI

10 maja 2019 r.

AKCEPTACJA REFERATU

PUBLIKACJA PROGRAMU KONFERENCJI

 Opłata konferencyjna wynosi 150 zł

 

Koszt uczestnictwa obejmuje:

- publikację referatu na stronie konferencji,

- publikację referatu w monografii,

- uczestnictwo w konferencji zgodnie z programem. 

 

Opłatę należy wpłacać na konto PKO BP, numer rachunku:
23 1020 1778 0000 2602 0071 8924
z podaniem imienia i nazwiska.

Organizatorzy oferują pomoc przy rezerwacji noclegu