LOGO INSTYTUTpNG

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

 

 


 

Zorganizowana przez Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza dobrobytu” odbyła się
25 października 2014 r. Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością wśród szerokiego grona naukowców, praktyków oraz studentów.
W konferencji wzięły udział takie osobistości jak prof. nadzw. dr hab. Maria Śmiechowska, prof. dr hab. Eugenia Tęgowska, mgr Stanisław Ejdys, dr Elżbieta Antczak, mgr piel. Mariola Ejdys, dr Anna Tałaj, dr Jolanta Sala.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Krystyna Strzała swoim referatem na temat “Wpływu globalizacji na nierówności społeczne” z Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz mgr Marlena Robakowska i dr Marzena Zarzeczna-Baran „Dobrobyt społeczny – szansa czy zagrożenie dla zdrowia?” z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na uwagę zasługiwały również referaty:
prof. nadzw. dr hab. Marii Śmiechowskiej „Marnotrawstwo żywności jako przejaw dobrobytu – zarys problemu”,
prof. dr hab. Eugenii Tęgowskiej, Justyny Maliszewskiej, Moniki Kociniewskiej “Dwa oblicza pestycydów”,
prof. dr hab. Wiesławy Łysiak-Szydłowskiej „Wiek podeszły – jakość życia zależna od zdrowia”,
jednak słuchaczy najbardziej poruszyła prelekcja:
dr Anny Tałaj „Poczucie wartości pracy i sensu niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w opiniach pielęgniarek a ekonomia i kryterium zysku”
mgr Stanisława Ejdys „Rola transportu miejskiego w tworzeniu dobrobytu społecznego”.

Spotkanie ludzi świata nauki, których zainteresowania obejmują obszary nauk ekonomicznych oraz medycznych, przyczyniło się do wywołania dyskusji pozwalającej spojrzeć na poruszane zagadnienia i problemy z wielu różnych perspektyw.

Zróżnicowane prezentacje, bogata i dynamiczna dyskusja, potwierdziły, że podjęta tematyka warta jest dalszej kontynuacji. Na konferencję nadesłano kilkadziesiąt artykułów naukowych, które ukażą się w ramach uczelnianej publikacji „Oblicza dobrobytu” podczas kolejnej edycji konferencji.

Jesteśmy przekonani, że będzie to interesujący i nowatorski zbiór tekstów. Dziękując wszystkim uczestnikom i recenzentom już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji.

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian