LOGO INSTYTUTpNG

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

 

 


 

VIII MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA naukowa
"oblicza dobrobytu"


KONFERENCJA ODWOŁANA

 

Z powodu zagrożenia epidemicznego - zarówno dla Państwa, jak i swojego bezpieczeństwa - "Międzynarodowa Konferencja Oblicza Dobrobytu" oraz "Międzynarodowa Konferencja Studencka" zostają odwołane. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach, w tym także o potencjalnych nowych terminach obu konferencji.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Dobrobyt społeczny - szanse i zagrożenia
Rozwój gospodarczy a ekorozwój
Rola kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym
Zwalczanie chorób cywilizacji
Konsekwencje leczenia farmakologicznego chorób cywilizacyjnych

 

Do uczestnictwa zapraszamy także młodych naukowców, którym oferujemy sesje plakatowe
w wybranych obszarach tematycznych.
Nagrody i wyróżnienia za najlepsze prezentacje

 

CELE KONFERENCJI

Prezentacja poglądów na temat szans i zagrożeń związanych ze wzrostem zamożności społeczeństwa, w tym z "plagą dobrobytu", szerzeniem się chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób układu krążenia, chorób psychicznych i wypadków komunikacyjnych

Prezentacja poglądów na temat kategorii i sposobów pomiaru dobrobytu gospodarczego i społecznego

Prezentacja wyników badań dotyczących dobrobytu społecznego
w warunkach globalizacji

Prezentacja poglądów na temat środowiskowych "konsekwencji" dobrobytu

Przyczynienie się do zwiększenia integracji środowisk naukowych, ekonomicznych i medycznych zajmujących się problematyką dobrobytu

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian