LOGO INSTYTUTpNG

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

 

 


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Aby zgłosić swój udział w VIII Konferencji Naukowej "Oblicza dobrobytu"  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie powyższego napisu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Zostaniecie Państwo automatycznie przekierowani na stronę formularza.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać maksymalnie do dnia 30 września 2020 r.


Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. 

Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z Konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji. ​